Yhteiskunnan tuet

Yhteiskuntamme tukee vammaisia henkilöitä monin tavoin. Tukiviidakosta selviytyminen on vastavammautuneelle melkoinen urakka, sillä tukia myöntää mm. KELA, kunnan/kaupungin/ hyvinvointialueen vammaispalvelu, Traficom sekä joissakin tapauksissa myös vakuutusyhtiö, hoitovirhetapauksessa Potilasvakuutuskeskus.

Tänne on koottu keskeisimpiä tukimuotoja, joihin kannattaa tutustua ja aktiivisesti hakea – kaikkia tukia ei tulla kotiin tyrkyttämään.

KELA myöntää vammaisille rahallista hoitotukea, jonka suuruus riippuu avun tarpeesta sekä haittaluokastasi. Tuen hakemiseen tarvitaan lääkärintodistus.  Alle 16-vuotiaille on oma tukensa, samoin 16 vuotta täyttäneelle sekä eläkeläiselle omansa. Ole tarkkana, että haet oikeaa tukea! 


www.kela.fi/vammaistuet


KELA selvittää kuntoutuksen tarpeesi viimeistään siinä vaiheessa, kun sairausrahapäiviä on kertynyt yli 60. Kuntoutusta voivat olla esimerkiksi sopeutumisvalmennus, psykoterapia tai ammatillinen kuntoutus, jonka tavoitteena on kouluttaa sinut uuteen ammattiin, mikäli et pysty entisessä työssäsi jatkamaan.


Mitä kuntoutus on? | Henkilöasiakkaat | Kela

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit | Henkilöasiakkaat | Kela

Mikäli työkyvyttömyytesi jatkuu, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä. Sitä voi maksaa työeläkelaitos, Kela tai molemmat. Haku tapahtuu samalla lomakkeella verkkopalvelussa.

Jos eläkepäätöksesi viipyy etkä voi saada sairauspäivärahaa, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Huomaa, että sitä ei voi tehdä takautuvasti.


Työkyvyttömyyseläkkeen hakuohje - Työeläke.fi (tyoelake.fi)
KELAlta voi hakea myös yleistä asumistukea tai eläkkeensaajan asumistukea.


Yleisen asumistuen laskuri (kela.fi) 
Eläkkeensaajan asumistuen laskenta (kela.fi)
Viimesijaisena tukena voi hakea perustoimeentulotukea KELAsta. Sen määrään vaikuttavat kaikki käytettävissäsi olevat tulot ja varat, myös muut sosiaalietuudet. Viimesijaisuus tarkoittaa, että ensin on haettava kaikki muut etuudet, joihin sinulla saattaa olla oikeus. 
Näin haet perustoimeentulotukea | Henkilöasiakkaat | Kela

Hyvinvointialueen vastuulla on selvittää uuden tilanteesi mukaisten palvelujen tarve ja laatia yhteistyössä kanssasi palvelusuunnitelma. Ota yhteyttä mahdollisimman pian alueesi vammaispalveluun, sillä päätöksissä saattaa toisinaan kestää. Selvitystyö on lakisääteisesti aloitettava seitsemän arkipäivän kuluessa siitä, kun olet ottanut yhteyttä vammaispalveluun.

Kotona pärjäämistä helpotetaan palveluasumisen avulla, mikäli tavanomaisista elämän toiminnoista ei muutoin selviä. Palveluasumiseen kuuluu esimerkiksi:
Kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut

Kotipalvelun työntekijät ovat pääasiassa kodinhoitajia, kotiavustajia ja lähihoitajia.

Kotisairaanhoito tarkoittaa kotona tehtävää terveydenhuolloksi katsottavaa toimintaa, kuten lääkehoidon toteuttamista. Kotisairaanhoitoa toteuttavat sairaanhoitajat ja lähihoitajat.

Kotipalvelun tukipalveluita ovat esimerkiksi ateriapalvelut, siivous, sauna- ja kylvetyspalvelut tai turvapuhelinpalvelut.

Kotipalvelu ja sen tukipalvelut ovat saajalleen maksullisia.  

Omaishoito

Omaishoidon tukea haetaan hyvinvointialueeltasi. Tuen määrä riippuu tarvitsemasi avun määrästä.

Omaishoidon tuki - Omaishoitajat ry

Henkilökohtainen apu

Avustajan tehtävänä on avustaa vaikeavammaista henkilöä kotona ja kodin ulkopuolella esimerkiksi päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä.

Henkilökohtainen apu - THL

Asunnonmuutostyöt

Esimerkiksi oviaukkojen levennykset pyörätuolia varten tai pyörätuolirampit kuuluvat näihin asunnonmuutostöihin.

Asuminen - THL

Muut hyvinvointialueelta saatavat palvelut

Apuvälineitä ei Suomessa tarvitse itse maksaa. Perusapuvälineitä (esim. kyynärsauvat, kävelykeppi, rollaattori, peruspyörätuoli, suihkutuoli, WC-korotus) voi lainata kuntasi apuvälinelainaamosta.

Vaativan kuntoutuksen apuvälineiden (esim. mittojen mukaan tilattavat pyörätuolit, sähköavusteiset pyörätuolit, sähkömopot ja proteesit) tarve arvioidaan alueellisissa apuvälinekeskuksissa. Tällaiseen apuvälinearviointiin tarvitset lääkärin lähetteen.

Apuvälineet - THL

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2020 : Opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille - Valto (valtioneuvosto.fi)

Kuljetuspalvelut (nk. vapaa-ajan taksi) saattajapalveluineenTaksimatkaan liittyy pieni omavastuuosuus (3€).
Vakiotaksioikeus sekä KELA-kyyteihin että vapaa-ajan matkoihin. Vaikeasti vammaisella on oikeus hakea vakiotaksioikeutta, jolloin kyytisi ajaa aina sama kuljettaja. Jos tarvitset paljon apua, on usein turvallisempaa kulkea tutun kuljettajkan kanssa. Hae vakiotaksioikeutta KELAsta (KELA-kyydit, Vakiotaksi | Henkilöasiakkaat | Kela) tai vammaispalvelusta (vapaa-ajan matkat). 
Vamman edellyttämän erityisen vaatetuksen hankkiminenEsimerkiksi housujen lahkeeseen tai takin hihaan voi ompeluttaa vetoketjun, jolloin pukeutuminen proteesin kanssa helpottuu. Myös vaatteiden epänormaali kuluminen kuuluu korvattavuuden piiriin.
Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet. Jos esimerkiksi tarvitset autoa työssäkäyntiin tai opiskeluun, mutta et pysty käyttämään kytkintä, voit riittävillä perusteluilla saada automaattiauton hankintaan tukea puolet sen hankintahinnasta.
Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman edellyttämät välttämättömät muutostyöt korvataan kokonaan.Mikäli et pysty käyttämään auton polkimia ollenkaan (molemmat jalat amputoitu), käsihallintalaitteiden hankinta ja asennus korvataan kokonaan.

Traficomilta voi hakea liikuntavammaisen pysäköintitunnusta, nk. invakorttia. Pysäköintitunnus on henkilökohtainen, ei ajoneuvokohtainen. Kortti oikeuttaa pysäköimään invaruutujen lisäksi myös kaupungin katualueilla maksutta. Yksityisillä pysäköintialueilla tai -halleissa etuisuuksia ei ole, ellei niin ole erikseen kerrottu. Kortin hakemista varten tarvitset lääkärintodistuksen.

Vuosittaisen ajoneuvoveron palautusta voi myös hakea Traficomin verkkopalvelusta tai Ajovarman toimipisteestä.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen ja verovapautuksen hakeminen | Traficom

HUOMAA, että auton hankintavaiheessa autoveroon voi saada huojennusta. Tämä edellyttää, että auto on ensirekisteröity Suomessa eli joko uusi auto Suomesta, tai käytetty ulkomailta!

EU:n vammaiskortti on kätevä tapa osoittaa, että tarvitset asiointiin apua tai tukea. Korttia näyttämällä asiakaspalvelija ymmärtää, että saatat tarvita mukaasi avustajan tai enemmän aikaa asiointiin tai vaikka pääsyn esteettömään wc-tilaan. Näin sinun ei tarvitse nostaa housunpunttia ja näyttää proteesia. 😉Korttia hakiessasi voit todistaa tarpeen esimerkiksi vammais- tai hoitotuen myöntämispäätöksellä. Korttia varten tarvitset myös kasvokuvan. lupalomake VK 1 (pdf) Kortin hinta on 10 € ja se on voimassa 10 vuotta.
Saattajakortilla saa vaikeavammainen saattajan maksutta mukaasi moniin kulttuuri- ja liikuntarientoihin. Kaksi yhden hinnalla teatteriin tms! Hae korttia vammaispalvelusta. 
Myös monissa muissa palveluissa, esimerkiksi busseissa, junissa ja lentokentillä on maksutonta avustuspalvelua. HUOMAA, että avun tarve on usein ilmoitettava matkaa varatessa.