Yhdistyksemme KRIISIPUHELIMEN numero on 044-4477777. Siihen vastataan 24/7. Puhelimeen vastaa kokemuskouluttaja, kokenut vertaistukihenkilö.

 

Liittovaltuuston vaalit ovat 6. - 17.11.2017. Ehdokasluettelo vaalipiireittäin löytyy viimeisimmästä IT- lehdestä n:o 5/2017. Ehdokkaamme löytyvät IT:n sivulta 62, valtakunnallisten yhdistysten vaalipiirin listalta, n:o 23 Jorma Joenpolvi ja n:o 25 Rika Jylhä.

 

Apuvälinemessut Tampereella 9. - 11.11.2017. 9. päivä ammattilaiselle. Yleisölle 10. ja 11. päivä.

 

 

Kiitos kaikille, jotka olitte paikkalla vertaistapaamisissa 12. tai 13.6. Savonlinnassa ja Joensuussa. 
Toivottavasti tapaamiset olivat antoisia ja saisitte ne jatkumaan.

LAIVASEMINAARIRISTEILY  18.4. - 20.4.2017: Seminaari onnistui hyvin ja oli hyvin kiinnostava. Mukanamme oli Össur Finland Oy:n operatiivinen johtaja Mika Määttänen ja Invalidiliitosta Mika Saastamoinen. Saimme kuulla niin proteesiesta kuin Invalidiliiton toiminnasta. Yksi tärkeä asia oli tulevat Invalidiliitto ry:n liittovaltuustovaalit.

 

Sopeutumisvalmennuskurssit:

Vuoden 2017 sopeutumisvalmennuskurssit on julkaistu Invalidiliiton kotisivuilla osoitteessa www.invalidiliitto.fi/sopeutumisvalmennus. Sieltä löytyy tarkat kurssiajat ja -paikat sekä hakuohjeet. Tietoja IT-numerossa 3/2017. Lisätietoja kursseista antavat Ulla Leivo-Lahti p. 044 7650 678, ulla.leivo-lahti@invalidiliitto.fi ja HannuKapanen p 044 4650 555, hannu.kapanen@invalidiliitto.fi

 

 

 

VAMMAISEN PYSÄKÖINTILUVAN SAA AJOVARMASTA. Jos vanha lupa on myönnetty 10 vuodeksi, uuden luvan saa vanhan luvan esittämällä. Uuden luvan saaja tarvitsee lääkärintodistuksen. Haitta-asteen täytyy olla vähintään11.

Perusapuvälineet saa terveyskeskuksesta, vaativammat keskussairaalasta. Monissa sairaanhoitopiireissä apuvälineiden lainaaminen on keskitetty apuvälinekeskuiksiin.

Eläkettä saava voi hakea Kelalta hoitotukea. Hoitotuki on porrastettu avun tarpeen mukaan. Kelasta tai Kelan netti-sivuilta lisätietoa

Kuljetuspalvelua samoin kuin asuntoon tarvittavia muutoksia haetaan kunnan vammaispalvelutoimistolta. Lääkärintodistus tarvitaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uutisia

Ei uutisia